På den nya utbildnings- och idrottsanläggningen Rodenborch College i Rosmalen samsas två skolor under ett tak. Hela den yttre fasaden på den nya skolan och den intilliggande idrottshallen är klädda med samma fasadbeklädnad av Rockpanel Woods.

Rodenborch College består av en trevåningsbyggnad med massor av glas och en idrottshall med massiva väggar som rymmer en stor och en liten sal. Hallen kan också användas av lokala föreningar. Martijn van Leeuwen, partnerarkitekt på RoosRos arkitekter, ritade skolbyggnaden till 2 300 elever, men trots det stora antalet elever på skolan känns det fortfarande privat och intimt.

Använda produkter:

Rockpanel Woods Teak

1/10
Rockpanel Case Study 
Rodenborch College
Rockpanel Woods Teak

Använda produkter: