Fyra så kallade ERA-hus i Rotterdam Nederländerna har helrenoverats. Lägenheterna är nu helt anpassade till dagens och morgondagens standard, Tack vare en smart användning av material, här ibland Rockpanel Colours, återfick bostäderna deras forna glans. 

De fyra renoverade bostadshusen var några av de första som uppfördes i Nederländerna efter den så kallade ”ERA-metoden”. De byggdes på 1960-talet när stora flerfamiljshus med djupa balkonger byggdes i snabb takt. Det var nödvändigt att bygga snabbt då bostadsbristen var mycket stor efter kriget. Totalt byggdes det över 11 000 bostäder mellan 1964 och 1973 i 63 så kallande ERA lägenhetshus runt om i Nederländerna. 

Begagnade produkter:

Rockpanel Colours

1/5

Begagnade produkter: