Även om Søndervigs nya vattenverk är ritat och uppfört för att smälta in i västra Jyllands kustlandskap så lyfter fasaden fram eleganta detaljer. Byggnaden i västra Danmark är beklädd med en robust fasadbeklädning där en del är perforerade skivor. Lysdioderna bakom skivorna lyser upp dygnets mörka timmar.

Ett vattenverk är en teknisk byggnad som förser en kommun med vatten men där byggnadens funktion ofta får mer uppmärksamhet än dess utseende. Därför betyder väl valda detaljer på fasaden en hel del för byggnadens helhetsintryck. Så är fallet med Søndervigs nya och moderna vattenverk som stod klart sommaren 2022.

Det hårda västjyska vädret och den särskilt utsatta fasaden mot väst gör att byggnaden är beklädd med hållbara material. Jacob Frimor, ägare av Fungerium, arkitektbyrån som stod bakom vattenverkets design, förklarar:

Använda produkter:

Rockpanel Stones (Mineral Rust)
Rockpanel Stones (Concrete Platinum)
Rockpanel Colour (RAL7016)

Eftersom byggnaden ligger alldeles ut mot Nordsjön låg tyngdpunkten på att skapa en byggnad som klarar de tuffa väderförhållandena och som kommer att hålla i många år. Därför valde man material med fokus på hållbarhet och som är enkla att byta ut. Resultatet är ett robust vattenverk som snarare är stilrent än "skrytigt" och som smälter in väl i omgivningen."
1/8
Rockpanel Case Study
Soendervig Vandvaerk
Rockpanel Stones Mineral Rust
Rockpanel Stones Concrete Platinum
Rockpanel Colours RAL 7016

Använda produkter: