Tack vare en flexibel konstruktion är skolbyggnader från 1970-talet ofta mycket väl lämpade för om- och tillbyggnader. Nikolaus-von-Weis-Gymnasium i Speyer i Tyskland, ursprungligen uppförd 1972, är inget undantag. Arkitekten Christfried Rudolph från Bad Dürkheim ritade fyra nya klassrum till skolan och trapphusets framsida är nu dekorerad med ett  konstverk som frästs in på Rockpanel-fasadskivor.  

Skapar mer utrymme för elever och lärare 

Den lokala arkitekten Christfried Rudolph fick i uppdrag att utforma renoveringen. Hans uppgift var inledningsvis främst renoveringen av den tidigare platschefens hus. Eftersom övervåningen bara hade en takhöjd på 2,50 m, och därför inte var lämplig som klassrum, togs den bort, och ersattes medt våningar     som innehåller totalt fyra nya klassrum och två små materialrum.

Använda produkter:

Rockpanel Natural Durable & Rockpanel Colours RAL 110 70 50

1/8
Rockpanel Case Study
Nikolaus Von Weis Gymnasium - Germany
Rockpanel Colours RAL 110 70 50

Använda produkter: