På gruppboendet Swetterhage i Zoeterwoude-Dorp i Nederländerna sticker ett helt nytt aktivitetscenter ut. Byggnaden är uteslutande konstruerad med prefabricerade element och med en fasad där det leks med linjer på ett kreativt sätt. Effekten har uppnåtts genom användning av över 85 fasadelement beklädda med Rockpanel Woods.

Swetterhage är ett gruppboende där mer än 300 personer med psykiska funktionsnedsättningar bor, arbetar och träffas. I mitten av fastigheten har det byggts ett nytt aktivitetscenter för de boende med 80 dagplatser. Kokon Architecture & Urban Planning ansvarade för designen. Arkitekt Suleyman Ozbek berättar: ”Det här centret är kulmen på den pågående förändringen av platsen som vi i som arkitektbyrå har varit involverade i under nästan 20 år. Precis som de tidigare uppförda byggnader har aktivitetscentret en helt egen arkitektonisk stil som förstärker mångfalden i hela området.

Använda produkter:

Rockpanel Woods & Caramel Oak

1/7
Rockpanel case study Swetterhage
Rockpanel Woods

Använda produkter: