Maskinhallen är Tekniska museets största utställningshall. Under 2021 genomfördes en omfattande renovering av den q-märkta lokalen, där både tak och innerväggar byttes ut. Arkitekterna på AIX fick i uppdrag att projektera renoveringen och hitta ett ersättningsmaterial till de hälsovådliga eternitskivorna som tidigare klädde interiören. Valet landade på perforerade skivor från Rockpanel, som både minskar oljud och bibehåller rummets ursprungliga känsla och utseende.

Tekniska museet i Stockholm är Sveriges största tekniska museum. Sedan öppningen 1936 har museet varit en rolig aktivitet för både barn och vuxna som vill upptäcka tekniken i samhället. Maskinhallen är Tekniska museets största utställningshall och ett tydligt exempel på 30-talets funktionalistiska arkitektur.

Använda produkter:

Rockpanel Stones Mineral Silver

1/11
Rockpanel Case Study
Rockpanel Stones Mineral Silver
Tekniska Museet, Maskinhallen

Använda produkter: