Tre 60-talshöghus har fått ett märkbart lyft med Rockpanels obrännbara fasadskivor genom en fasadrenovering som framtidssäkrat husens 186 lägenheter.

Rockpanels fasadmaterial används vid ett stort antal nybyggnations- och renoveringsprojekt över hela Storbritannien, här under fasadrenoveringar med brandsäkra Rockpanel A2 som ersätter brandfarliga fasadmaterial. Rockpanel A2 klarar de brittiska byggreglerna "Approved Document B" och "Building Regulations 2010".

Fasadrenovering är ett ekonomiskt och effektivt sätt att förbättra byggnadens fasader samtidigt som det förbättrar dess termiska och akustiska egenskaper samt inte minst bidrar till att skapa en brandsäker miljö för boende och brukare. Renoveringsprocessen orsakar även minsta påverkan för de boende när det gäller buller och andra olägenheter.

Använda produkter:

Rockpanel Woods, Custom

1/4
Rockpanel Case Study
Rockpanel Woods Custom
Trio towers manchester

Använda produkter: