Ambleside, Grasmere och Windermere, som byggdes på 1960-talet och är en del av Tustin Estate, är tre tjugovåningshus som var i behov av en   totalrenovering. Rockpanel fasadskivor har gett tre säkra, effektiva och moderna fasader som skimrar och glänser. 

 

Planering och genomförbarhet 

Fastighetsägarna Southwark Council anlitade Engie Regeneration som konstruktions- och byggentreprenör, som i sin tur utsåg arkitekterna och lantmätarna Blakeney Leigh att starta upp och leda projektet. 

Vid denna tidpunkt hade byggnaderna flera allvarliga problem. Det omfattade inträngande regnvatten, felaktiga och ödelagda fogningar, luftspalter och sönderfallen betong. Dessa problem hade lett till kondens, drag och värmeförluster, vilket utan tvekan påverkade hälsan och välbefinnandet hos de boende i husen. 

Använda produkter:

Rockpanel Chameleon
Rockpanel Colours RAL 7035

1/5
Rockpanel Case Study
Tustin
Rockpanel Chameleon

Använda produkter: