Fyra lägenhetshus i Urkerweg i nederlänska Emmeloord har uppgraderats för framtiden. Utöver att lägga om all el har man utfört en fasadrenovering som  återspeglade projektet som var ett stort ansvar för brandsäkerheten. De nya fasaderna har en aluminiumkonstruktion och Rockpanel A2-fasadbeklädnad, klassade som obrännbara (Euroklass A2-s1,d0). 

Trots att dessa fyra tidstypiska och modernistiska lägenhetshus från 1970-talet är väl underhållna hade de knappast kunnat beskrivas som energieffektiva eller hållbara. Bostadsbolaget Mercatus inledde därför ett samarbete med Martini-architekten (arkitekt), Trecodome (ett konsultbolag) och Talen Vastgoedbeheer (ett fastighetsförvaltning) för att förbättra hållbarheten för hela byggnadsexteriören. 

Använda produkter:

Rockpanel Colours

1/6
1/4
Rockpanel Case Study
Emmeloord Netherlands
Rockpanel Colours A2

Använda produkter: