I Västerås har man länge haft enheterna i individ- och familjeförvaltningen utspridda i olika lokaler runtom i staden. Men inte längre. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har tillsammans med NCC och Et Cetera Arkitekter AB byggt ett modernt och genomtänkt hus som möter miljökrav och skapar trygghet för såväl besökare som personal. För att dessutom förenkla fasadunderhållet valde man fasader i tegel och puts, samt att klä fönsternischerna med träliknande fasadskivor från Rockpanel – ett bra val ur såväl ett praktiskt som estetiskt perspektiv.

2017 gick Västerås Stad i gång med sökandet efter en hyresvärd som kunde hjälpa till att samlokalisera och få in alla socialtjänstens enheter under ett och samma tak. SBB gick vinnande ut ur upphandlingarna och tillsammans med NCC och Et Cetera Arkitekter AB har de lyckats att bygga ett modernt kontorshus som känns både tryggt och välkomnande.

Produkter som er brukt:

Rockpanel Woods Beech

1/7
Rockpanel Case Study 
Socialtjänestens Hus
Rockpanel Woods Beech

Produkter som er brukt: