Rockpanel involverat ett unikt skolprojekt

Skolprojektet “Trädhus” i Zaltbommel i Nederländerna

I den lilla staden Zaltbommel i Nederländerna har ett unikt skolprojekt väckt stort samhällsintresse hos omgivningen tack vare sin speciella utformning.

Man har skapat ett trädhus för att hysa en statlig och en kristen skola tillsammans med lokala subventionerade bostäder – och allt detta i en och samma byggnad. Projektet har väckt både ungas och gamlas fantasi och uppfattas som ett nytt och spännande inslag i den lokala miljön.

Arkitekt Sebastiaan Robben från arkitektfirman De Twee Snoeken i Hertogenbosch, hade tillsammans med sina kollegor en vision att skapa ett unikt trädhuskoncept. Han valde Rockpanel Woods för att förverkliga projektet.

- Vi gick omkring i parken och såg plötsligt vad det måste bli – ett trädhus. Tack vare Rockpanel Woods, fick vi möjlighet att förverkliga den här drömmen.

Rockpanel Woods, lika vackert som trä men mycket hållbarare

Rockpanel kunde erbjuda vad andra tillverkare av träliknande material saknade – en träkonstruktion som inte bara visade ett ändlöst upprepat mönster, utan ett som skulle ge projektet ett naturligt träutseende. Materialet är ekologiskt, har varierad färgnyans och är helt och hållet avsett för utvändig användning. Rockpanel är dessutom ett väldigt hållbart material. Det kräver ytterst lite underhåll, har lång livslängd och bibehåller alla sina egenskaper.

Rockpanels höga brandsäkerhetsnivå utgjorde också en viktig faktor vid arkitektens val. Och viktigast av allt, Rockpanel har låtit arkitekten berätta en historia och ge uttryck för en vision. Sebastiaan Robben förklarar:

- Vi valde ut fyra träkonstruktioner utifrån sammanlagt sex. Skivorna kapades sedan till olika bredder. Slutresultatet blev en naturlig träliknande fasad som verkligen har gett den trädhuskänsla som vi var ute efter.

rockpanel