I Oudsbergen i Belgien finns en modern nybyggnation, vackert inbäddad i gröna omgivningar. Bakom den enhetliga fasaden finns fyra lägenheter som har utsikt över ängar och en skogen. Fasaden på bottenvåningen bekläddes med Rockpanel Woods Beech, vilket gav de fyra husen ett enhetligt uttryck som en enhetlig byggnation med visuell kontinuitet.

Lägenhetshuserna ritat av arkitektbyrån Buro B består av två enplanshus med utsikt över trädgården, ängarna och skogen samt två lägenheter ovanför. Arkitekten Rob Gijsenberg: ”Med en speciell fasaddesign skapar vi en illusion av en enda byggnadsvolym. Att hitta ett fasadbeklädnadsmaterial som kunde skapa denna enhetlighet var en avgörande prioritering.”

Använda produkter:

Rockpanel Woods Beuken

1/8
Rockpanel Case Study Oudsbergen Belgium
Rockpanel Woods Beuken

Använda produkter: