Det danska rederiet Molslinjen har flera färjelinjer. När passagerare från när och fjärran väntar på att få komma ombord vid färjeterminalen Østhavnen i Danmarks näst största stad, Århus, kan de njuta av utsikten över Molslinjens nya kontorsbyggnad. Eftersom byggnaden ligger  vid kajkanten i hamnen konstruerades den för att tåla all slags påverkan från väder och vind. Rockpanel Woods-fasadskivor uppfyllde inte bara alla funktionella krav utan gav också konstruktionen ett levande träuttryck. 

Steffen Maagaard Jensen, hamnanläggningschef på Molslinjen: ”Vi behövde en fasad som kunde stå emot den hårda vindkasten, vara så underhållsfri som möjligt och samtidigt ge vår byggnad ett utseende med karaktär.” 

Använda produkter:

Rockpanel Woods: Ebony Granite, Ebony Limestone, Ebony Slate

Rockpanel Case Study
Molslinjen Aarhus Denmark
Rockpanel Woods
Ebony Granite
Ebony Limestone
Ebony Slate
Rockpanel Case Study
Molslinjen Aarhus Denmark
Rockpanel Woods
Ebony Granite
Ebony Limestone
Ebony Slate
Rockpanel Case Study
Molslinjen Aarhus Denmark
Rockpanel Woods
Ebony Granite
Ebony Limestone
Ebony Slate
Rockpanel Case Study
Molslinjen Aarhus Denmark
Rockpanel Woods
Ebony Granite
Ebony Limestone
Ebony Slate
Rockpanel Case Study
Molslinjen Aarhus Denmark
Rockpanel Woods
Ebony Granite
Ebony Limestone
Ebony Slate
Rockpanel Case Study
Molslinjen Aarhus Denmark
Rockpanel Woods
Ebony Granite
Ebony Limestone
Ebony Slate
Rockpanel Case Study
Molslinjen Aarhus Denmark
Rockpanel Woods
Ebony Granite
Ebony Limestone
Ebony Slate
Rockpanel Case Study
Molslinjen Aarhus Denmark
Rockpanel Woods
Ebony Granite
Ebony Limestone
Ebony Slate

Projektinformation:

Projekt: Kontorsbyggnad Molslinjen 
Projekttyp: Nybyggnation 
Adress: Færgevej 7A, 8000 Aarhus C, Danmark 
 Projektets slutförandeår: 2021 
Arkitekt: JYTAS 
Entreprenör:  JYTAS 
Montör: JYTAS 
Fastighetsägare: Molslinjen
Produkter: Rockpanel Woods – Ebony Granite, Ebony Limestone och Ebony Slate
 

 

Använda produkter: