Det danska rederiet Molslinjen har flera färjelinjer. När passagerare från när och fjärran väntar på att få komma ombord vid färjeterminalen Østhavnen i Danmarks näst största stad, Århus, kan de njuta av utsikten över Molslinjens nya kontorsbyggnad. Eftersom byggnaden ligger  vid kajkanten i hamnen konstruerades den för att tåla all slags påverkan från väder och vind. Rockpanel Woods-fasadskivor uppfyllde inte bara alla funktionella krav utan gav också konstruktionen ett levande träuttryck. 

Steffen Maagaard Jensen, hamnanläggningschef på Molslinjen: ”Vi behövde en fasad som kunde stå emot den hårda vindkasten, vara så underhållsfri som möjligt och samtidigt ge vår byggnad ett utseende med karaktär.” 

Använda produkter:

Rockpanel Woods: Ebony Granite, Ebony Limestone, Ebony Slate

1/8

Projektinformation:

Projekt: Kontorsbyggnad Molslinjen 
Projekttyp: Nybyggnation 
Adress: Færgevej 7A, 8000 Aarhus C, Danmark 
 Projektets slutförandeår: 2021 
Arkitekt: JYTAS 
Entreprenör:  JYTAS 
Montör: JYTAS 
Fastighetsägare: Molslinjen
Produkter: Rockpanel Woods – Ebony Granite, Ebony Limestone och Ebony Slate
 

 

Använda produkter: