En träfasad som utan problem tål den fuktiga luften vid  Oldambtmeer? Med sitt nybyggda hem i Blauwestad i Nederländerna bevisar Rick Beekhuis och Lonneke Groteboer att detta är möjligt tack vare Rockpanel Woods-fasadskivor. 

Paret ville vara så kreativa som möjligt inom ramen för områdets riktlinjer. Deras hus, som ritades 2018, sticker helt klart ut. Rick: ”Husen här måste uppfylla stränga krav. Till exempel måste de ha sadeltak och infällda fönster. På fasaderna måste tegel och minst ett annat material användas. Dessutom är bestämmelser på placeringen på tomten och husets maximala höjd. Självklart följde vi dessa regler, men vi ville också att vårt hus skulle skilja sig från alla andra.” 

Använda produkter:

Rockpanel Woods Slate Oak

1/9

Använda produkter: