I nerderländska Valburgen liten stad med under 2 000 invånare, har ett helt ny multihall byggts. Centret, som heter't Knooppunt, är ganska stort och skulle lätt kunna rymmas i en stadsmiljö. Tack vare en beklädnad med ett sinnrikt mönster av fyra olika Rockpanel Woods-färger med omväxlande svarta linjer lyckades arkitekterna få fasaden att passa perfekt in i sin omgivning.  

Dick Koper och Frank Maassen från Koper-Maassen Architecten ansvarade för utformningen av multihallen som fyller en viktig funktion i staden och de omgivande stadsdelarna. Frank Maassen: ”Valburg hade redan en idrottshall, men det var länge sedan den uppfyllde de funktionella krav som ställdes på en sådan byggnad. Detta hade stor inverkan på samhällslivet.” 

Använda produkter:

Rockpanel Woods

Rockpanel Woods 
Case study Valburg Nederland
Rockpanel Woods 
Case study Valburg Nederland
Rockpanel Woods 
Case study Valburg Nederland
Rockpanel Woods 
Case study Valburg Nederland
Rockpanel Woods 
Case study Valburg Nederland
Rockpanel Woods 
Case study Valburg Nederland
Rockpanel Woods 
Case study Valburg Nederland
Rockpanel Woods 
Case study Valburg Nederland
Rockpanel Woods 
Case study Valburg Nederland
Rockpanel Woods 
Case study Valburg Nederland
Rockpanel Woods 
Case study Valburg Nederland

Använda produkter: