I nerderländska Valburgen liten stad med under 2 000 invånare, har ett helt ny multihall byggts. Centret, som heter't Knooppunt, är ganska stort och skulle lätt kunna rymmas i en stadsmiljö. Tack vare en beklädnad med ett sinnrikt mönster av fyra olika Rockpanel Woods-färger med omväxlande svarta linjer lyckades arkitekterna få fasaden att passa perfekt in i sin omgivning.  

Dick Koper och Frank Maassen från Koper-Maassen Architecten ansvarade för utformningen av multihallen som fyller en viktig funktion i staden och de omgivande stadsdelarna. Frank Maassen: ”Valburg hade redan en idrottshall, men det var länge sedan den uppfyllde de funktionella krav som ställdes på en sådan byggnad. Detta hade stor inverkan på samhällslivet.” 

Använda produkter:

Rockpanel Woods

1/4
1/3
1/3
Rockpanel Woods 
Case study Valburg Nederland

Använda produkter: