I La Madeleine strax norr om Lille i norra Frankrike ligger ett allmännyttigt bostadsområde som renoverats med både Rockpanel Woods-beklädnad och ROCKWOOL-isolering. Kombinationen av stenullsprodukter gör byggnaden brandsäker, energieffektiv och framtidssäker. 

Ett träutseende med stenens alla styrkor 

Renoveringsprojektet i La Madeleine går under namnet Square Pasteur. I det här projektet renoverades fyra byggnader med 150 bostäder. Syftet med projektet var att ge byggnaderna en ny, modernare och lugnare identitet, vilket gav de boende en mer inspirerande miljö. 

Använda produkter:

Rockpanel Woods

1/5
”Ur arkitektonisk synvinkel var syftet med projektet att erbjuda hyresgästerna en ny miljö. Det var nödvändigt att skapa en ny anda bland invånarna, mer modern och lugn, samt att erbjuda den extra komfort som isoleringen ger. Därför har fasaderna fått en helt ny utformning, vilket också gäller grönområdena som utvecklats. Nu har invånarna ett bostadsområde som garanterar bättre komfort och optimerad termisk prestanda.”

Hélène Richet — Architecte chez Atlante Architectes

Case Study Rockpanel La Madeleine
Rockpanel Woods

Använda produkter: