Rotterdams Van Lennepstraat har genomgått en stor omvandling. På gatusidan har 1920-talsfasadens ursprungliga uttrycksfulla karaktär återställts, medan den föråldrade bakfasaden har fått lämna plats åt en lekfull lösning med Rockpanel Woods-fasadskivor i tre färger. I och med renoveringen har inte bara gatan utan hela kvarteret fått en rejäl ansiktslyftning. 

Bostäderna på Van Lennepstraat behövde en omfattande renovering, både in- och utvändigt. Denna storskaliga renovering innebar också en möjlighet för fastighetsägaren Woonstad att göra bostäderna mer hållbara och ge gatan och de omgivande bostäderna en ansiktslyftning.  

Arkitekterna Freek Draisma och Ad van Eijck från d|ve architecten ansvarade för den nya designen. ”Van Lennepstraat byggdes på 1920-talet i en stil som påminner om arkitekturstilen Amsterdamskolan”, säger Van Eijck. ”Mycket tegel och dekorationer i fasaderna. Vid en renovering 1987 byttes dock de karaktäristiska branta taken ut mot ”lådtak”, fönsterbågarna byttes ut mot plastramar och de vackra framdörrarna från 1920-talet byttes också ut. Dessutom rätades fasaden ut mot gården ut och försågs med en monoton asbestbeklädnad. Resultatet blev att husen, och med faktiskt hela gatan, tappade mycket av sin charm.” 

Använda produkter:

Rockpanel Woods Cherry, Merbau & Mahonie, Colours

1/8

Använda produkter: