Vår hållbarhetsrapport 2019

I vår hållbarhetsrapport 2019 bestämde vi oss för att rapportera kring de tre kärnområden där vi tror att våra produkter har störst positiv inverkan: kampen mot klimatförändringar, tillväxten av den cirkulära ekonomin och skyddet av människors välmående.

Preview of Group Sustainability Report 2018

Hur bidrar vi till den cirkulära ekonomin?

Tekniken bakom våra produkter ger oss också möjlighet att använda avfall från andra industrier som råmaterial. Vi återvinner vårt eget produktionsavfall och återanvänder sekundära material från andra industrier.

Våra produkter är helt återvinningsbara och är enkla att ta isär och sortera. Vi har återvinningstjänster på plats som samlar in använda produkter för återvinning, för att förse andra med resurser och bidra till minskat avfall till deponi.

Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse