01

Olika material

Man skiljer mellan HPL, ACM, fibercement och stenull. Var och en av dessa lösningar har sina egna egenskaper vad gäller utseende, färg, tjocklek och storlek.

02

Hållbarhet

Hållbarhet handlar om råvarornas ursprung. Men i begreppet ingår också energieffektiviteten i produktionsprocessen. Aspekter som materialets förväntade livslängd spelar också in. Håller det formen under en längre tid eller försämras det lätt? Och ännu viktigare, hur är det med produktens återvinningsbarhet vid livscykels slut?

03

Brandsäkerhet

Brandsäkerheten är av största vikt för en byggnad. Alla material har unika brandvärden och antänds vid olika temperaturer.

04

Underhåll

Underhållet av fasadalternativ med träutseende är enkelt jämfört med underhåll av äkta trä. Det finns dock skillnader i hur de olika materialen bearbetas. Vissa material är lätta, andra tyngre. Vissa kan bara fastgörs på ett sätt, för andra finns det flera infästningsmetoder.