Globalt sett kommer mer än 50 procent av våra befintliga byggnader fortfarande vara i bruk 2050. Enbart i Europa uppskattar man att 97 procent av byggnaderna kommer att behöva en delvis eller total renovering, så att de uppfyller nya höga energistandarder. Rockpanel hjälper dig genom varje steg i renoveringsprocessen – från design till montering.

01

Brandsäkerhet

Se till att materialen uppfyller brandsäkerhetsbestämmelserna. För högriskbyggnader och för byggnader som är över 18 meter höga gäller Euroklass A2-s1, d0 vid byggnation, glöm inte att en byggnad med annan funktion kan bli högriskbyggnad i framtiden

02

Snabb och enkel montering

Tid är pengar. Att välja material som är enkla att arbeta med och som kan monteras snabbt och enkelt sänker monteringskostnaden. Vid en renovering är det också viktigt att minska påverkan och besvärande olägenheter för de boende. Fasadmaterial som är snabba och enkla att montera kräver inget behov av att erbjuda tillfälliga boenden och störningarna minimeras.

03

Underhållskostnader

Ju mindre tid och pengar som krävs för underhåll och skötsel, desto bättre. Välj ett fasadmaterial som inte behöver målas om eller kräver regelbundet underhåll. När du jämför priser bör du även inkludera underhållskostnaderna för att få en fullständig översikt över den verkliga ägandekostnaden.

04

Hållbarhet och färgbeständighet

Hållbara byggnader är byggda för att hålla. Hållbarheten är inte begränsad till funktionalitet utan handlar även om estetisk hållbarhet. Aspekter som dimensionsstabilitet, vind- och vatten - beständighet, brandsäkerhet och färgbeständighet är viktiga fokusområden för att hålla nere underhållskostnaderna.

05

Hållbarhet (miljö)

Hållbarhet spelar en viktig roll när man bygger framtidssäkrade lösningar. Satsa på icke utarmningsbara, återvinningsbara material så att du kan uppnå en cirkulär ekonomi

06

Beständighet mot luftfukthed och fukt

Fasadmaterialet måste kunna stå emot väder och vind, både visuellt och mekaniskt. För att säkra låga underhållskostnader bör regn och fukt inte orsaka röta, ändra dimensioner eller på annat sätt påverka en byggnad.

07

Designmöjligheter

För att inte bara rent tekniskt, utan även visuellt renovera en byggnad, ska ett fasadmaterial erbjuda massor av designmöjligheter. Det ska kunna möta alla designbehov – oavsett om du vill matcha en befintlig fasad eller skapa ett helt nytt uttryck.

Renovation campaign
before and after

DANMARK AB Taarnparken, Roskilde

I Roskilde utanför Köpenhamn fasadrenoverades tre flerfamiljshus. Den gamla vittrande putsen byttes ut med moderna fasadskivor. Utöver fasadrenovering gjorde man även en energioptimering. Man monterade slitstarka och hållbara Rockpanel Colours-skivor som säkerställer lång livslängd och minimalt underhåll.

renovation campaign before and after

FRANKRIKE Bièvre, Paris

I Frankrike är det traditionella sättet att bygga brandsäkra byggnader ”bavetter”, en lokal typ av brandskydd som sätter en stark och oftast mindre önskad prägel på byggnadens utseende, men med Rockpanel fasadskivor garanteras optimeral brandsäkerhet samtidigt som man kan skapa en visuellt tilltalande byggnad.

renovation campaign before and after

NEDERLÄNDERNA Bakenshof, Horst

Vad gör man med en gammal vårdcentral som inte längre fungerar optimalt men är för ny för att rivas? Involverade parter beslutade att ge fastigheten en rejäl visuell uppgradering eftersom fastighetens läge ligger så fint. Med de nya lättskötta fasadskivorna är fastigheten nu framtidssäkrad.

renovation campaign before after

STORBRITANNIEN Goldsmith Court, Nottingham

Goldsmith Court är ett elegant och ändamålsenligt utformat studentboende. Fastigheten har klätts om med obrännbara Rockpanel fasadskivor utvändigt, vilket garanterar designfrihet och brandsäkerhet samtidigt som lösningen ger spännande och modern exteriör. De båda Rockpanel färgerna – trälook och elegant aluminiumlook – samverkar och ger arkitekturen en visuell effekt.

renovation campaign before after

TYSKLAND Haute Couture, Hannover

2012 byggde bostadsbolaget Gartenheim om ett flerfamiljshus från 1957. Innan renoveringen hade fasaderna ljusbeige puts. Men inte längre! ”Haute Couture”, som detta flerfamiljshus i Hannover i Tyskland snabbt döptes till, sprakar nu av färg.

renovation campaign before after

TYSKLAND GBS Grafschaft Bentheim, Nordhorn

En omfattande renovering framtidssäkrade denna skola i Tyskland. Genom att byta ut de gamla fiberscementskivor som innehöll asbest fick man en mer sund, brandsäker och en estetisk uppgradering av fasaden. Byggnaden är inte längre ett tungt betongblock utan har förvandlats till en ljus, modern och attraktiv byggnad.